İLAN AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

1) İhale konusu olan işin niteliği ve miktarı: Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ruhi Tingiz Fizik Tedavi Birimi ve Amasya Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezince ortak kullanılmakta olan yerleşkede bulunan minimum 18 m2- maksimum 70 m2 kapalı alana sahip, kalan kısmı ise açık alan olarak kullanılmak kaydıyla toplam 756 m2 alan Kantin-Çayocağı-Kafetarya amaçlı olarak kiralanması İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

Resmi İlanlar Hit: 37 / Yorum: 0 / 31 Temmuz 2018 18:14
-A +A

İLAN
AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ
1)    İhale konusu olan işin niteliği ve miktarı: Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ruhi Tingiz Fizik Tedavi Birimi ve Amasya Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezince ortak kullanılmakta olan yerleşkede bulunan minimum 18 m2- maksimum 70 m2 kapalı alana sahip, kalan kısmı ise açık alan olarak kullanılmak kaydıyla toplam 756 m2 alan Kantin-Çayocağı-Kafetarya amaçlı olarak kiralanması İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
Kısım: 1
Niteliği ve Yeri: Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Kantin Yeri Kiralama İşi
Miktarı: 756 m2
Kullanım Amacı: Kantin Yeri
Kiralama Süresi (Ay): 36 Ay
Tahmin Edilen Bedel Yıllık Bedel: 12.600,00 TL
Geçici Teminat (%3): 1.134,00 TL
İhale Gün ve Saati : 16/08/2018  /  Saat: 10:00
2)    Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: Fethiye Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi no:10/1 adresinin 3. Katında bulunan Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Odasında ücretsiz görülebilir ve yine aynı adresten Amasya II Sağlık Müdürlüğünün Ziraat Bankası A.Ş. Amasya Şubesi TR 1500 0100 0030 1294 1998 5007 İBAN nolu hesaba 50,00 TL. şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz karşılığında satın alınabilir.
3)    İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün Fethiye Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi no: 10/1 adresinin 3. Katında bulunan Toplantı Salonunda 16/08/2018 tarihinde Perşembe günü saat:10:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4)    Muhammen bedeli: Kısmın Tahmin Edilen Bedeli yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
5)   Geçici teminat miktarı: Kısmın Geçici Teminat Bedeli yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
6)   İsteklilerin tekliflerini hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği, En Son teklif verme süresi: İstekliler ihale saatine kadar Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün Fethiye Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi no: 10/1 adresinin 3. Katında bulunan Toplantı Salonunda toplanan ihale komisyonuna, istenen belgelerle birlikte tekliflerini yazılı olarak sunacaklardır. Posta İle yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması zorunludur. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7)   İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:
a. Kanuni ikametgah belgesi, son 6 ay içerisinde alınmış aslı,
b. T.C.Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan örneği  aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi olması durumunda oda sicil kayıt suretinin aslı ya da noter tasdikli sureti ve vergi numarasının bildirmesi,
c. Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün Ziraat Bankası A.Ş Amasya Şubesi TR 1500 0100 0030 1294 1998 5007    IBAN numarasına geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya herhangi bir bankadan alınacak teminat mektubu (süresiz) aslı,
d. İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı aslı,
e. Noter tasdikli imza beyannamesi,
f.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge, (Doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz),
g. Gerçek veya tüzel kişiliği vekaleten ihaleye katılacaklar için noterlikçe düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirten vekaletname ve imza sirkülerini vermeleri gerekmektedir.
h. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlamış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
8)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Öner NERGİZ
İl Sağlık Müdürü
(01.08.2018 YENİ EMEL 39)     
 

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

  • Mükemmel : 949 Oy (%48)

  • İyi : 965 Oy (%49)

  • Fena değil : 10 Oy (%1)

  • Kötü : 36 Oy (%2)

Sayfalar
Linkler
  • www.emelmatbaası.com

  • www.elmakurdureklam.com

Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...